Energetický průmysl a obnovitelné zdroje energie

Energetický průmysl a obnovitelné zdroje energie

Pro zákazníka vyrábí Hercorub širokou škálu gumových směsí a produktů, které se používají při výrobě energie z tradičních a obnovitelných zdrojů, distribuce a spotřebitelů energie.

Gumové směsi

Pro energetiku vyrábíme izolační, polovodivé a vodivé gumové směsi, které se používají v komponentech pro nízkonapěťové, vysokonapěťové a vysokonapěťové aplikace.
​​​​​​​
Pro zajištění čistoty našich izolačních (většinou barevných) směsí je naše míchací linka pro tyto směsi fyzicky oddělena od naší míchací linky pro směsi plněné sazemi. Směsi mohou být v případě potřeby namáhány filtry až do velikosti 180 mesh.

NAŠE MIXOVACÍ AKTIVITY

Energienijverheid en hernieuwbare energie

In opdracht van de klant produceert Hercorub een brede waaier aan rubberproducten die toegepast worden bij zowel de energieopwekking uit traditionele en hernieuwbare bronnen, de distributie, als bij de energieverbruikers.

Rubbermengsels

Voor de elektriciteitsindustrie produceren wij isolerende, semi-conductieve en conductieve rubbermengsels die verwerkt worden in componenten voor zowel laagspannings-, middenspannings-als hoogspanningstoepassingen.

Om de zuiverheid van onze isolerende (vaak gekleurde) compounds te verzekeren, worden zij steeds gefilterd en is de menglijn voor deze compounds fysiek gescheiden van die voor roetgevulde mengsels.

Gumové výrobky

Typické komponenty pro energetický průmysl jsou:

  
 • Připojovací objímky
 • Konektory
 • Ochranné čepice a čepice
 • Průchodky
 • Těsnění pro svítidla
 • Těsnění autobusových barů
NAŠE DESIGNOVÉ AKTIVITY

Rubberproducten

Typische componenten voor de elektriciteitsindustrie zijn:

 • Verbindingsmoffen
 • Connectoren
 • Afschermkappen- en doppen
 • Doorvoerrubbers
 • Afdichtingen voor verlichtingsarmaturen
 • Afdichtingen voor busbars

Máte nějaké dotazy?

Náš tým specialistů vám rád pomůže.

KONTAKTUJTE NÁS

Ve středu pozornosti

Buďte první, kdo obdrží naše nejnovější zprávy e-mailem