Konstrukce

Konstrukce

Výrobky z technické pryže se často používají v soukromém bydlení, průmyslové výstavbě, stabilní výstavbě, stavbě veřejných komunikací a mostů, a to ve všech fázích výstavby.

Rubbermengsels

Zowel in particuliere woningbouw, industriebouw, stallenbouw, openbare wegen- en bruggenbouw worden technische rubberproducten veelvuldig toegepast en dit in alle fases van fundering tot eindafwerking.

Gumové směsi

V závislosti na aplikaci jsou na gumovou složku kladeny specifické požadavky, jako jsou:

 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům a ozónu pro venkovní aplikace nebo aplikace v přímém kontaktu se slunečním zářením: K tomu můžeme nabídnout různé (EPDM) směsi;
 • Odolnost proti olejům a tukům v kontaktu například s oleji a tuky pro demontáž z formy;
 • Stupeň tvorby kouře, toxicita plynů a zpomalení hoření v případě požáru;
 • Utěsnění proti vodě, větru a nečistotám konstrukčních spár a prostupů stěn pod vlivem roztahování a/nebo smršťování různých stavebních materiálů;
 • Stupeň tlumení vibrací nebo tlumení nárazů:

Po konzultaci se zákazníkem jsou naše sloučeniny testovány v naší vlastní laboratoři nebo ve specializované externí laboratoři, aby byla zaručena správná funkce.

NAŠE MIXOVACÍ AKTIVITY

Gumové výrobky

Naše výrobky se používají v různých stavebních prvcích, jako jsou:

 • Kryty (tepelné a akustické)
 • Nízkoemisní podlahové systémy, například pro sektor skotu
 • Dilatační profily
 • Protipovodňové profily
 • Sklo a dveřní profily
 • Blatníky
 • Kabelové a potrubní průchodky
NAŠE DESIGNOVÉ AKTIVITY

Rubberproducten

Onze producten worden toegepast in diverse bouwdelen zoals o.a. 

  
 • Bekledingen (thermisch en akoestisch)
 • Emissiearme vloersystemen, bijvoorbeeld voor de rundveesector
 • Dilatatieprofielen
 • Waterkeringsprofielen
 • Glas- en deurprofielen
 • Stootprofielen
 • Kabel- en buisdoorvoeren
 • ...
  

Onze oplossing voor uw industrie

Afhankelijk van de toepassing moet het rubber over specifieke eigenschappen beschikken zoals:

  
 • Weers- en ozonbestendigheid voor buitentoepassingen of toepassingen in direct contact met zonlicht: Hiervoor kunnen wij verschillende EPDM compounds aanbieden
 • Olie- en vetbestendigheid bij contact met bijvoorbeeld ontkistingsolie en smeervetten
 • Mate van rookvorming, rookgastoxiciteit en vlamdovendheid in geval van brand
 • Afdichting tegen water, wind en vuil van constructienaden en muurdoorvoeren onder invloed van uitzetting en/of krimp van de verschillende bouwmaterialen
 • Mate van trillingsdemping of schokabsorptie

In samenspraak met de klant worden onze compounds in ons eigen labo of in een gespecialiseerd extern labo getest teneinde de goede werking te garanderen.

Rubberproducten

Onze producten worden toegepast in diverse bouwdelen zoals o.a. 

  
 • Bekledingen (thermisch en akoestisch)
 • Emissiearme vloersystemen, bijvoorbeeld voor de rundveesector
 • Dilatatieprofielen
 • Waterkeringsprofielen
 • Glas- en deurprofielen
 • Stootprofielen
 • Kabel- en buisdoorvoeren
 • ...
  

Máte nějaké dotazy?

Náš tým specialistů vám rád pomůže.

KONTAKTUJTE NÁS

Ve středu pozornosti

Buďte první, kdo obdrží naše nejnovější zprávy e-mailem